NIPPON SEIRO CO., LTD.

Top > Board of Directors

Board of Directors

President Tsukasa Ando
Director
Naoki Tsuchiya
Manabu Hamashima
Shigeru Tazawa
Audit&Supervisory Board Member Hachiro Hosoda
Naohiro Jokei
Takashi Yoshida
Takahiro Mazaki
Senior officer Norihito Kataoka
Hideki Nagahisa
Takuya Konno